Pregled korpe >
  
PVC lajsne


3093
PVC laminat lajsna 890
Cena MP: 69,00 din/m
PAK: 100 m
PAL: m
KUPI
DETALJNIJE

5121
PVC laminat lajsna hrast 428
Cena MP: 69,00 din/m
PAK: 100 m
KUPI
DETALJNIJE

5122
PVC laminat lajsna hrast 432
Cena MP: 69,00 din/m
PAK: 100 m
KUPI
DETALJNIJE

5123
PVC laminat lajsna hrast 003
Cena MP: 69,00 din/m
PAK: 100 m
KUPI
DETALJNIJE

5124
PVC laminat lajsna bukva 009
Cena MP: 69,00 din/m
PAK: 100 m
KUPI
DETALJNIJE

5125
PVC laminat lajsna trešnja 001
Cena MP: 69,00 din/m
PAK: 100 m
KUPI
DETALJNIJE

5126
PVC laminat lajsna svetla bukva 002
Cena MP: 69,00 din/m
PAK: 100 m
KUPI
DETALJNIJE

5127
PVC laminat lajsna tamni hrast 018
Cena MP: 69,00 din/m
PAK: 100 m
KUPI
DETALJNIJE

5128
PVC laminat lajsna siva 78
Cena MP: 69,00 din/m
PAK: 100 m
KUPI
DETALJNIJE

5129
PVC laminat lajsna jasen 105
Cena MP: 69,00 din/m
PAK: 100 m
KUPI
DETALJNIJE

5130
PVC laminat lajsna orah 427
Cena MP: 69,00 din/m
PAK: 100 m
KUPI
DETALJNIJE

4824
Spoljašnji ugao za laminat lajsnu 105
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4835
Unutrašnji ugao za laminat lajsnu 427
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4852
Levi završetak za laminat lajsnu 018
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4858
Desni završetak za laminat lajsnu 003
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

7739
Spoljašnji ugao za laminat lajsnu 405
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

7731
PVC laminat lajsna HG 349
Cena MP: 69,00 din/m
PAK: 100 m
KUPI
DETALJNIJE

7732
PVC laminat lajsna Orah 232
Cena MP: 69,00 din/m
PAK: 100 m
KUPI
DETALJNIJE

7737
Spoljašnji ugao za laminat lajsnu HG 349
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

7738
Spoljašnji ugao za laminat lajsnu 232
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

7733
PVC laminat lajsna Hrast 405
Cena MP: 69,00 din/M
PAK: 100 M
KUPI
DETALJNIJE

7735
Unutrašnji ugao za laminat lajsnu 232
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

7734
Unutrašnji ugao za laminat lajsnu HG 349
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

7736
Unutrašnji ugao za laminat lajsnu 405
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

7744
Levi završetak za laminat lajsnu 232
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

7743
Levi završetak za laminat lajsnu HG 349
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

7745
Levi završetak za laminat lajsnu 405
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

7747
Desni završetak za laminat lajsnu 232
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

7746
Desni završetak za laminat lajsnu HG 349
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

7748
Desni završetak za laminat lajsnu 405
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

7741
Nastavak za laminat lajsnu 232
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

7740
Nastavak za laminat lajsnu HG 349
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

7742
Nastavak za laminat lajsnu 405
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

3088
Levi završetak za laminat lajsnu 890
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

7750
PVC ugaona lajsna C89 bela
Cena MP: 128,00 din/m
KUPI
DETALJNIJE

5106
PVC ugaona lajsna T001
Cena MP: 69,00 din/m
KUPI
DETALJNIJE

5105
PVC ugaona lajsna YK009
Cena MP: 69,00 din/m
KUPI
DETALJNIJE

5104
PVC ugaona lajsna 432
Cena MP: 69,00 din/m
KUPI
DETALJNIJE

1798
Unutrašnji ugao tamna trešnja 348
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

1795
PVC laminat lajsna tamna trešnja 348
Cena MP: 69,00 din/m
PAK: 100 m
KUPI
DETALJNIJE

1796
PVC laminat lajsna orah natur 335
Cena MP: 69,00 din/m
PAK: 100 m
KUPI
DETALJNIJE

1797
PVC laminat lajsna orah svetli 248
Cena MP: 69,00 din/m
PAK: 100 m
KUPI
DETALJNIJE

1801
Levi završetak tamna trešnja 348
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

1810
Nastavak orah svetli 248
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

1802
Spoljašnji ugao tamna trešnja 348
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

1813
Levi završetak orah svetli 248
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

1808
Nastavak tamna trešnja 348
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

1816
Desni završetak tamna trešnja 348
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

1807
Spoljašnji ugao svetli orah 248
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

1800
Unutrašnji ugao svetli orah 248
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

1818
Desni završetak orah svetli 248
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

1799
Unutrašnji ugao orah natur 335
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

1803
Spoljašnji ugao orah natur 335
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

1809
Nastavak orah natur 335
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

1812
Levi završetak orah natur 335
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

1817
Desni završetak orah natur 335
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

1819
PVC laminat lajsna wenge 914 Elegant
Cena MP: 109,00 din/m
PAK: 100 m
KUPI
DETALJNIJE

1824
Unutrašnji ugao wenge 914
Cena MP: 30,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

1840
Spoljašnji ugao wenge 914
Cena MP: 30,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

1847
Levi završetak wenge 914
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

1858
Desni završetak wenge 914
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

1822
PVC LAM. LAJSNA 2,5M SIVI JASEN 922 Elegant
Cena MP: 109,00 din/M
PAK:100 M
PAL: M
KUPI
DETALJNIJE

1821
PVC LAM. LAJSNA 2,5M HRAST 915 Elegant
Cena MP: 109,00 din/M
KUPI
DETALJNIJE

1823
PVC LAM. LAJSNA 2,5M BELA 890 Elegant
Cena MP: 109,00 din/M
PAK:100 M
PAL: M
KUPI
DETALJNIJE

1826
UNUTRAŠNJI UGAO HRAST 915
Cena MP: 30,00 din/kom
PAK: kom
PAL: kom
KUPI
DETALJNIJE

1838
UNUTRAŠNJI UGAO SIVI JASEN 922
Cena MP: 30,00 din/kom
PAK: kom
PAL: kom
KUPI
DETALJNIJE

1839
UNUTRAŠNJI UGAO BELA 890 Elegant
Cena MP: 30,00 din/kom
PAK: kom
PAL: kom
KUPI
DETALJNIJE

1841
SPOLJAŠNJI UGAO HRAST 915
Cena MP: 30,00 din/kom
PAK: kom
PAL: kom
KUPI
DETALJNIJE

1845
SPOLJAŠNJI UGAO SIVI JASEN 922
Cena MP: 30,00 din/kom
PAK: kom
PAL: kom
KUPI
DETALJNIJE

1846
SPOLJASNJI UGAO BELA 890 Elegant
Cena MP: 30,00 din/kom
PAK: 50 kom
PAL: kom
KUPI
DETALJNIJE

1854
LEVI ZAVRSETAK HRAST 915
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: kom
PAL: kom
KUPI
DETALJNIJE

1855
LEVI ZAVRSETAK SIVI JASEN 922
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: kom
PAL: kom
KUPI
DETALJNIJE

1856
LEVI ZAVRSETAK BELA 890 Elegant
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: kom
PAL: kom
KUPI
DETALJNIJE

1858
DESNI ZAVRSETAK WENGE 914
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: kom
PAL: kom
KUPI
DETALJNIJE

1859
DESNI ZAVRSETAK HRAST 915
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: kom
PAL: kom
KUPI
DETALJNIJE

1860
DESNI ZAVRSETAK SIVI JASEN 922
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: kom
PAL: kom
KUPI
DETALJNIJE

1862
DESNI ZAVSETAK BELA 890 Elegant
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: kom
PAL: kom
KUPI
DETALJNIJE

1867
PVC LAM. LAJSNA PRELAZNA 2,7M HRAST 915 YP40
Cena MP: 129,00 din/M
PAK: 81 M
KUPI
DETALJNIJE

1882
PVC LAM. LAJSNA PRELAZNA 2,7M SIVA 78 YP40
Cena MP: 129,00 din/M
PAK: 81 M
KUPI
DETALJNIJE

1884
PVC LAM.LAJSNA PRELAZNA 2,7M HRAST 432 YP40
Cena MP: 129,00 din/M
PAK: 81 M
KUPI
DETALJNIJE

1890
PVC LAM. LAJSNA PRELAZNA 2,7M JASEN 105 YP40
Cena MP: 129,00 din/M
PAK: 81 M
KUPI
DETALJNIJE

1893
PVC LAM. LAJSNA PRELAZNA 2,7M SIVA 78 YP52
Cena MP: 189,00 din/M
PAK: 54 M
KUPI
DETALJNIJE

1894
PVC LAM. LAJSNA PRELAZNA 2,7M HRAST 432 YP52
Cena MP: 189,00 din/M
PAK: 54 M
KUPI
DETALJNIJE

1898
PVC LAM. LAJSNA PRELAZNA 2,7M JASEN 105 YP52
Cena MP: 189,00 din/M
PAK: 54 M
KUPI
DETALJNIJE

1863
PVC LAJSNA KUHINJSKA 2,5M C89
Cena MP: 79,00 din/M
PAK: M
PAL: M
KUPI
DETALJNIJE

1864
UNUTRAŠNJI UGAO BELA C89
Cena MP: 15,00 din/kom
PAK: kom
PAL: kom
KUPI
DETALJNIJE

1865
LEVI ZAVRSETAK BELA C89
Cena MP: 10,00 din/kom
PAK: kom
PAL: kom
KUPI
DETALJNIJE

1866
DESNI ZAVRSETAK BELA C89
Cena MP: 10,00 din/M
PAK: M
PAL: M
KUPI
DETALJNIJE

1892
PVC laminat lajsna prelazna Hrast 915 YP52
Cena MP: 189,00 din/m
PAK: 54 m
KUPI
DETALJNIJE

3087
Desni završetak za laminat lajsnu 890
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

3089
Nastavak za laminat lajsnu 890
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

3094
Unutrašnji ugao za laminat lajsnu 890
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

3095
Spoljašnji ugao za laminat lajsnu 890
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4816
Spoljašnji ugao za laminat lajsnu 428
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4817
Spoljašnji ugao za laminat lajsnu 432
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4818
Spoljašnji ugao za laminat lajsnu 003
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4819
Spoljašnji ugao za laminat lajsnu 009
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4820
Spoljašnji ugao za laminat lajsnu 001
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4821
Spoljašnji ugao za laminat lajsnu 002
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4822
Spoljašnji ugao za laminat lajsnu 018
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4823
Spoljašnji ugao za laminat lajsnu 78
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4825
Spoljašnji ugao za laminat lajsnu 427
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4826
Unutrašnji ugao za laminat lajsnu 428
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4827
Unutrašnji ugao za laminat lajsnu 432
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4828
Unutrašnji ugao za laminat lajsnu 003
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4829
Unutrašnji ugao za laminat lajsnu 009
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4830
Unutrašnji ugao za laminat lajsnu 001
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4831
Unutrašnji ugao za laminat lajsnu 002
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4832
Unutrašnji ugao za laminat lajsnu 018
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4833
Unutrašnji ugao za laminat lajsnu 78
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4834
Unutrašnji ugao za laminat lajsnu 105
Cena MP: 25,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4836
Nastavak za laminat lajsnu 428
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4837
Nastavak za laminat lajsnu 432
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4838
Nastavak za laminat lajsnu 003
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4839
Nastavak za laminat lajsnu 009
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4840
Nastavak za laminat lajsnu 001
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4841
Nastavak za laminat lajsnu 002
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4842
Nastavak za laminat lajsnu 018
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4843
Nastavak za laminat lajsnu 78
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4844
Nastavak za laminat lajsnu 105
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4845
Nastavak za laminat lajsnu 427
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4846
Levi završetak za laminat lajsnu 428
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4847
Levi završetak za laminat lajsnu 432
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4848
Levi završetak za laminat lajsnu 003
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4849
Levi završetak za laminat lajsnu 009
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4850
Levi završetak za laminat lajsnu 001
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4851
Levi završetak za laminat lajsnu 002
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4853
Levi završetak za laminat lajsnu 78
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4854
Levi završetak za laminat lajsnu 105
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4855
Levi završetak za laminat lajsnu 427
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4856
Desni završetak za laminat lajsnu 428
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4857
Desni završetak za laminat lajsnu 432
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4859
Desni završetak za laminat lajsnu 009
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4860
Desni završetak za laminat lajsnu 001
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4861
Desni završetak za laminat lajsnu 002
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4862
Desni završetak za laminat lajsnu 018
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4863
Desni završetak za laminat lajsnu 78
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4864
Desni završetak za laminat lajsnu 105
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

4865
Desni završetak za laminat lajsnu 427
Cena MP: 20,00 din/kom
PAK: 50 kom
KUPI
DETALJNIJE

 
 
DOMIS ENTERIJERI D.O.O.   1. novembar 10
Sremska Mitrovica-Laćarak

Email: domis-enterijeri@mts.rs
Radno vreme: 07-19, subotom 07-14
Telefon: (+381 22) 671 119; (+381 22) 671 396; Veleprodaja (+381 22) 679 125;
Fax: (+381 22) 670 125
  Арсенин:Дигиталнодоба.срб